196

5*35*/196* Veselé manželky **(1,0k)

13. mája 2020 administrator 0

Vedľa seba stáli v rade tri domy. V prvom z nich býval krajčír, v druhom tesár a v treťom kováč. Všetci traja boli zosobášení. Ich manželky boli veľmi dobré priateľky. Veľmi často sa rozprávali o tom, akí hlúpi sú ich manželia. Nevedeli sa však dohodnúť na tom, ktorý z nich je najhlúpejší. Každá z nich si myslela, že jej vlastný manžel je najhlúpejší.             Tieto tri manželky každú nedeľu chodievali spolu do kostola. Ako odchádzali z kostola domov, sa cestou zastavili vo vinárni na tri deci vína, ktoré spoločne vypili. V tých časoch tri deci vína stáli tri pence. Tak každá z nich zaplatila jednu pencu a o víno sa rozdelili.             Ale medzičasom […]