184

5*23*/184* Voda života **(1,7k)

1. apríla 2020 administrator 0

V jednej chalúpke žili spolu traja bratia a jedna sestra. Navzájom sa mali veľmi radi. Jedného dňa povedal najstarší brat, ktorý nikdy nerobil nič iné, len sa zabával od rána až do večera, svojim súrodencom: „Poďme usilovne pracovať. Možnože zbohatneme a postavíme si palác.“             Jeho bratia a sestra radostne odpovedali: „Áno, všetci budeme pracovať!“             Tak sa dali do práce. Pracovali tak veľmi, ako len vládali. Až napokon zarobili veľké množstvo peňazí a zbohatli. Postavili si krásny palác. Z ďalekého okolia sa chodili ľudia pozerať na tento div. Každý hovoril, aký je nádherný. Nikto na ňom nenašiel žiadnu chybu. Raz tam však prišla jedna […]