200

5*39*/200* Vrabec s rozrezaným jazykom **(1,3k)

19. mája 2020 administrator 0

Veľmi, veľmi dávno jeden starý pár býval uprostred vysokej hory. Žili spolu v mieri a harmónii, hoci obaja mali veľmi odlišné charaktery. Muž bol dobrosrdečný a čestný, zatiaľ čo žena bola chamtivá a hašterivá. Keď sa s niekým stretla, vždy sa s ním hádala.             Jedného dňa starý muž sedel pred svojou chatou, čo robieval veľmi rád. Zrazu uvidel, ako k nemu letí malý vrabec, ktorého prenasledoval veľký čierny krkavec. Úbohé malé stvorenie bolo veľmi vystrašené. Ako letelo, kričalo. Veľký vták za ním bol veľmi rýchly. Mával svojimi krídlami a naťahoval zobák, lebo bol hladný a chcel niečo na večeru. Ale ako prileteli bližšie k starému mužovi, vrabec vyskočil […]