245, 7-10

7*10*/245*/ Dieťa z vajca **(2,7k)

23. augusta 2020 administrator 0

Kde bolo, tam bolo, kedysi dávno žila raz jedna kráľovná. Pod srdcom si však nosila veľký žiaľ, pretože nemala žiadne deti. Keď s ňou bol jej manžel doma, vždy bola veľmi smutná. Ale ak niekam odišiel, utiahla sa do svojich komnát, kde celý čas len sedela a plakala.             I stalo sa, že vypukla vojna a kráľ musel ísť bojovať so susednou krajinou. Kráľovná zostala v paláci úplne samotná. Bola taká nešťastná, že i samotné steny jej zväčšovali jej trápenie. Tak sa išla poprechádzať do záhrady. Sadla si na trávnatý breh do tieňa veľkej lipy. Zrazu začula blízko seba šušťanie listov. Tak sa pozrela hore. Uvidela […]