274, 8-6

8*06*/274*/ Jazyk zvierat **(1,5k)

17. novembra 2020 administrator 0

Kde bolo, tam bolo, kedysi dávno jeden bohatý lord mal pastiera, ktorý mu mnoho rokov verne a čestne slúžil. Jedného dňa, ako tento pastier pásol svoje stádo, počul syčivý zvuk, ktorý vychádzal z blízkeho lesa. Vôbec nevedel, čo by to mohlo byť. Tak vošiel do lesa smerom k hluku, aby zistil jeho príčinu. Keď sa priblížil k tomu miestu, zistil, že suchá tráva a lístie horia, a na strome, okolo ktorého boli plamene, bola stočená zmija, ktorá syčala od hrôzy.             Pastier zostal stáť a zvedavo sa pozeral, ako by mohla nešťastná zmija uniknúť, lebo vietor rozfúkaval plamene smerom k nej, a čoskoro mali pohltiť aj strom. Vtom zrazu […]