272

8*04*/272*/ Na Vaše zdravie! **(1,5k)

15. novembra 2020 administrator 0

Kedysi veľmi, veľmi dávno žil taký mocný panovník, že zakaždým, keď si kýchol, musel každý v celej krajine povedať: „Na Vaše zdravie!“ Každý to povedal, okrem pastiera, ktorý len potichu civel pred seba, ale to nepovedal.             Keď sa to kráľ dopočul, veľmi sa nahneval. I poslal po pastiera, aby ho pred neho predviedli. Pastier prišiel a postavil sa pred trón, kde sedel tento veľkolepý a mocný kráľ. Avšak akokoľvek veľkolepý a mocný bol, pastier sa ho ani trochu neobával.             „Ihneď povedz: „Na moje zdravie!““ zvolal kráľ.             „Na moje zdravie!“ odpovedal pastier.             „Na moje, na moje, ty darebák, ty vagabund!“ zahromžil kráľ. […]