328

9*24*/328*/ Škriatok Rubecál ***(4,07k)

24. apríla 2021 administrator 0

Nad celým rozsiahlym podzemným svetom vládol horský škriatok Rubecál a starostlivosť o jeho panstvo ho dosť zamestnávala. Bolo treba prejsť nekonečné komnaty pokladov a udržať zástupy škriatkov pri ich úlohách. Niektorí stavali silné bariéry, aby zadržali ohnivé pary, ktoré menili matné kamene na drahé kovy, alebo usilovne plnili každú skalnú štrbinu diamantmi a rubínmi, pretože Rubecál mal rád všetko pekné. Niekedy ho fantázia nútila opustiť tieto pochmúrne kraje a vyjsť na chvíľu na zelenú zem, vyhrievať sa na slnku a počúvať spev vtákov. A keďže trpaslíci žijú mnoho stoviek rokov, videl zvláštne veci. Keď totiž prvýkrát prišiel hore, veľké kopce […]