348

10*16*/348*/ Tri poklady obrov ***(2,80k)

7. júla 2021 administrator 0

Kedysi dávno žil starý muž so svojou ženou, ktorý mal troch synov; najstarší sa volal Martin, druhý Michal a tretí sa volal Jakub. Jedného večera sedeli všetci okolo stola a jedli večeru pozostávajúcu z chleba a mlieka.             „Martin,“ povedal zrazu starec, „cítim, že už nemôžem dlho žiť. Ty ako najstarší zdedíš túto chatu, ale ak si ceníš moje požehnanie, buď dobrý k svojej matke a bratom.“ „Iste, otče; ako si môžeš myslieť, že by som im mal robiť zle?“ odpovedal Martin rozhorčene a počas reči si vyberal z misky všetky tie najlepšie kúsky. Starec si nič nevšimol, ale Michael sa […]