340

10*8*/340*/ Zlatníkovo bohatstvo ***(0,94k)

27. júna 2021 administrator 0

Bol raz jeden zlatník, ktorý žil v istej dedine, kde boli ľudia takí zlí, chamtiví a lakomí, ako len mohli byť, ale napriek svojmu okoliu bol tučný a prosperoval. Mal len jedného priateľa, ktorého mal rád, a to bol pastier kráv, ktorý sa staral o dobytok pre jedného z farmárov v dedine. Každý večer zlatník prechádzal k domu pastiera kráv a povedal: „Poď, ideme sa prejsť!“ Pastier kráv nemal rád večerné prechádzky, pretože, ako hovoril, celý deň pásol dobytok a bol rád, keď si mohol sadnúť, keď prišla noc; ale zlatník ho vždy prehovoril. A tak chudák musel ísť proti […]