1-9

1*09*009 Nebojácny mládenec **(3,4k)

7. júla 2019 administrator 0

 23. Nebojácny mládenec  **(3,4k) Jeden otec mal dvoch synov. Starší z nich bol múdry a bystrý. Vždy sa o niečo zaujímal. Ale mladší bol sprostý a nedokázal sa naučiť ani rozumieť ničomu. Tak veľmi bol nešikovný a ľavý do všetkého, že keď ho druhí videli, hneď si hovorili: „Ten bude len bremeno pre svojho otca!“ Keď bolo treba niečo urobiť, vždy to musel urobiť ten starší. Ale keď bolo treba niečo urobiť za neskorého súmraku alebo v noci, či keď cesta viedla cez cintorín alebo nejaké duchovné miesto, vždy odpovedal: „Ó! Nie otec. Nič ma nedonúti tam ísť. Trasie ma od hrôzy!“ lebo sa bál a bol […]