1-13

1*13*013 Mlynček mel **(1,6k)

7. júla 2019 administrator 0

 4. Mlynček mel  **(1,6k) Kde bolo, tam bolo, dávno, veľmi dávno, pred dávnymi časmi žili dvaja bratia. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Keď prišiel vianočný večer, chudobný nemal doma do čoho zahryznúť, ani mäso, ani chlieb. Tak išiel k svojmu bratovi a úpenlivo ho prosil v božom mene, aby mu dal niečo na vianočný večer. Vôbec to nebolo po prvý raz, čo bohatší brat bol nútený dať niečo chudobnejšiemu. A teraz sa tiež tomu veľmi nepotešil, presne tak ako aj inokedy. „Keď spravíš to, o čo ťa požiadam, dostaneš celú šunku,“ povedal mu. Chudobný sa mu okamžite poďakoval a sľúbil mu, že tak urobí. „No dobre, […]