1-15

1*15*015 Felícia a hrniec dobrôt **(2,8k)

8. júla 2019 administrator 0

 15. Felícia a hrniec dobrôt  **(2,8k) Kde bolo tam bolo, bol raz jeden chudobný nádenník, ktorý už vnímal svoj život tak, akoby sa mal už skončiť. Cítil v kostiach, že už nebude dlho žiť. Zaželal si rozdeliť svoje vlastníctvo medzi svojho syna a dcéru, ktorých veľmi vrúcne miloval. Tak ich zavolal k sebe a povedal im: „Vaša matka si priniesla so sebou ku mne do vienka dve stoličky a slamenú posteľ. Okrem tohto mám sliepku, hrniec dobrôt a strieborný prsteň, ktoré mi darovala urodzená dáma, ktorá u nás raz prespala v úbohej chatke, v našom chudobnom obydlí. Keď odchádzala preč, povedala mi: „Zaobchádzaj opatrne s mojimi darmi, dobrý človek. Dozeraj na […]