1-30

1*30*030 Verný Janko **(2,8k)

8. júla 2019 administrator 0

16. Verný Janko  **(2,8k) Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden kráľ, ktorý bol taký chorý, že si pomyslel: „Už som určite na smrteľnej posteli a s jednou nohou v hrobe.“ Potom povedal: „Pošlite po verného Janka. Nech príde ku mne.“ Verný Janko bol jeho obľúbený služobník. Volali ho tak preto, lebo mu celý život verne a spoľahlivo slúžil. Keď sa priblížil ku kráľovej posteli, ten mu povedal: „Môj najvernejší Janko, cítim, že môj život je už čoskoro u konca. Odišiel by som v pokoji, no trápi ma môj syn. Ešte je príliš mladý, aby rozhodoval o celom kráľovstve samotný. Musíš mi sľúbiť, že mu […]