39-2-4

2*04*039 Smrť Nesmrteľného Koščeja **(3,9k)

10. júla 2019 administrator 0

V jednom vzdialenom kráľovstve žil raz jeden princ, ktorý sa volal Ivan. Mal tri sestry a boli to tieto: princezná Mária, princezná Oľga a princezná Anna. Keď ich otec a matka ležali na smrteľnej posteli, takto prikázali svojmu synovi: „Dobre svoje sestry vydaj, za prvých nápadníkov, ktorí sa budú o ne zaujímať. Nenechávaj ich dlho pri sebe, aby z nich neboli staré panny.“ Rodičov pochovali pri starej vŕbe. Aby si princ uľavil zo svojho hlbokého zármutku, zobral svoje sestry do priestrannej záhrady na prechádzku. Ako sa tak prechádzali, zrazu oblohu zakryli čierne mračná a spustila sa silná búrka. „Poďme domov, […]