41-2-6b

2*06*041 Majster zlodej **(5,4k)

10. júla 2019 administrator 0

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden roľník, ktorý mal troch synov. Nemal žiaden majetok, ktorý by mohli po ňom zdediť. Nemal už ani žiadne prostriedky na živobytie. Vôbec nevedel, čo má robiť. Povedal, že nech sa vydajú na cesty, aby si zaobstarali všetko, po čom len túžia. Mohli by tak ísť na rôzne miesta, ktoré sa im páčia. Veľmi rád ich chcel, aspoň spočiatku, sprevádzať na ich cestách, čo aj urobil. Prišiel s nimi na miesto, kde sa stretávali tri cesty. Každý zo synov sa vybral inou cestou. Otec im zaželal veľa šťastia a sám sa vrátil domov. Kam […]