65-2-30

2*30*065 Matka Perinbaba **(1,0k)

11. júla 2019 administrator 0

Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žila raz jedna vdova, ktorá mala dve dcéry. Jedna bola pekná a bystrá, druhá bola škaredá a lenivá. Ale keďže tá škaredá bola jej vlastná dcéra, ľúbila ju nadovšetko. A tá pekná musela robiť všetku prácu v dome. V skutočnosti tam len slúžila ako slúžka a robila všetky domáce práce. Každý deň sedávala pri studni a musela priasť vlákno, až dokedy ju neboleli prsty a nemala ich krvavé. V jeden deň jej kvapla kvapka krvi na vreteno. Tak ho namočila do studne, lebo ho chcela umyť. Ale nešťastnou […]