107

3*36.(107.) Biely had **(1,3k)

3. septembra 2019 administrator 0

Nie je to tak dávno, čo žil kráľ, ktorý bol taký múdry, že jeho sláva sa šírila na široko-ďaleko. Zdalo sa, že mu nič nie je neznáme. A skutočne sa zdalo, že mu musí vietor nosiť najtajnejšie zvesti o rôznych záležitostiach. Mal jeden veľmi zvláštny zvyk. Každý deň po večeri a po odchode všetkých od stola mu jeden jeho dôveryhodný služobník doniesol misku. Bola zakrytá. Nikto nemal ani tušenie, čo sa v nej ukrýva, pretože kráľ nikdy neodstránil kryt predtým, ako bol celkom sám. Takto sa to dialo po nejakú dobu. Až jedného dňa bol sluha, ktorý odoberal misku, taký […]