104

3*33.(104.) Hádanka **(1,0k)

28. augusta 2019 administrator 0

Syn jedného kráľa mal veľké potešenie cestovať po svete. Tak sa vybral na cesty. Zobral so sebou len jedného dôveryhodného sluhu. Jedného dňa prišiel do veľkého lesa. Večer sa už zaťahoval a nemohol nájsť nikde žiadne útočisko, kde by prespal a strávil noc. Zrazu uvidel dievča, ako išlo k malému domu. Keď dievčina prišla bližšie, všimol si, že je aj mladá, aj pekná. Prihovoril sa jej a povedal: „Drahé dieťa, mohli by sme, ja a môj sluha, stráviť noc v tomto dome?“ „Ó, áno,“ povedalo dievča smutným hlasom, „môžete, ak chcete. Ale neradím vám tak urobiť. Radšej ani nechoďte dovnútra.“ […]