98

3*27*098 Jorinda a Joringel **(0,8k)

21. augusta 2019 administrator 0

Kde bolo, tam bolo, uprostred hustého lesa bol raz jeden zámok. Žila v ňom jedna stará žena. Bývala v ňom úplne sama, lebo bola čarodejka. Cez deň sa zmenila na mačku alebo sovu, ale večer z nej bola znovu obyčajná žena. Lákala zvieratá a vtákov, aby prišli k nej. Potom ich zabila a uvarila. Ak nejaký mládenec prišiel na sto krokov od zámku, bol nútený zostať stáť na jednom mieste a nemohol sa hýbať, pokým ho neoslobodila. Ale ak prišlo pekné dievča do tejto vzdialenosti, stará čarodejka ho zmenila na vtáka a zatvorila do prútenej klietky, ktorú položila do jednej […]