305

9*01*/305*/ Čo ruža urobila cyprusu **(11,11k)

1. marca 2021 administrator 0

Kde bolo, tam bolo, kedysi dávno veľký kráľ Východu, ktorý sa volal Samanlalpoš, Rubínový jazmín, mal troch odvážnych a bystrých synov. Boli nimi: Tamas, Kamas, a Almas. Jedného dňa, ako kráľ sedel vo svojej sieni, kde prijímal návštevy, prišiel za ním jeho najstarší syn, princ Tamas. S náležitou úctou pozdravil svojho otca a povedal: „Ó, môj kráľovský otec! Som unavený zo života v meste. Ak mi dáš povolenie odísť, zajtra vezmem svojich sluhov, pôjdeme na vidiek a na okraji hory budeme loviť. Keď ulovíme nejakú zverinu, vrátime sa naspäť ešte pred večernou modlitbou.“             Jeho otec s tým súhlasil a poslal s ním aj niekoľko svojich dôveryhodných služobníkov, a takisto jastrabov, […]