348

10*16*/348*/ Tri poklady obrov ***(2,80k)

7. júla 2021 administrator 0

Kedysi dávno žil starý muž so svojou ženou, ktorý mal troch synov; najstarší sa volal Martin, druhý Michal a tretí sa volal Jakub. Jedného večera sedeli všetci okolo stola a jedli večeru pozostávajúcu z chleba a mlieka.             „Martin,“ povedal zrazu starec, „cítim, že už nemôžem dlho žiť. Ty ako najstarší zdedíš túto chatu, ale ak si ceníš moje požehnanie, buď dobrý k svojej matke a bratom.“ „Iste, otče; ako si môžeš myslieť, že by som im mal robiť zle?“ odpovedal Martin rozhorčene a počas reči si vyberal z misky všetky tie najlepšie kúsky. Starec si nič nevšimol, ale Michael sa […]

344

10*12*/344*/ Zlodej Pinkel ***(2,89k)

2. júla 2021 administrator 0

Kedysi dávno žila vdova, ktorá mala troch synov. Dvaja najstarší už boli dospelí, a hoci boli známi ako záhaľčiví chlapci, niektorí susedia im z úcty k ich matke dali prácu. Ale v čase, keď sa začína tento príbeh, boli obaja takí nedbalí a nečinní, že ich páni vyhlásili, že ich už viac nezamestnajú.             Tak sa vrátili domov k matke a najmladšiemu bratovi, o ktorom si mysleli, že je málo užitočný, lebo sa staral o dom, opatroval sliepky a dojil kravu. Pohŕdavo ho volali „Pinkel,“ a takto ho onedlho začali volať v celej dedine.             Obaja mladí muži si mysleli, že […]

337

10*5*/337*/ Ako Jano Dirič získal Modrého sokola ***(2,86k)

13. júna 2021 administrator 0

Kedysi dávno vládli na západných ostrovoch kráľ a kráľovná, ktorí mali jedného syna, ktorého veľmi milovali. Chlapec vyrástol do výšky, sily a krásy. Vedel behať, strieľať, plávať, a potápať sa lepšie ako ktorýkoľvek chlapec v jeho veku v krajine. Okrem toho sa vedel plaviť a spievať piesne na harfu, a počas zimných večerov, keď sa všetci zhromaždili okolo obrovského ohňa v sále a tvarovali luky alebo tkali látky, im tento kráľovský syn, Jano Dirič, rozprával príbehy o činoch svojich starých otcov. Takto čas plynul, kým Jano nebol takmer mužom. A práve vtedy mu jeho matka kráľovná zomrela. Na všetkých ostrovoch zavládol veľký […]

109 – kópia

3*38.(109.) Zlatá morská panna **(2,8k)

7. septembra 2019 administrator 0

Jeden mocný kráľ mal pomedzi svojimi mnohými pokladmi v záhrade jeden vzácny strom, ktorý mu každý rok plodil krásne zlaté jablká. Ale kráľ nemal veľké potešenie z tohto skvostu. Strážil strom, ako len vedel, ale vždy, keď zlaté jablká začínali dozrievať, mu ich niekto ukradol. Bol z toho celý zúfalý. Tak poslal po svojich troch synov a dvom starším takto povedal: „Pripravte sa na cestu. Vezmite si so sebou plno zlata a striebra a veľkú družinu služobníkov. Správajte sa presne tak, ako sa na ušľachtilých princov patrí. Choďte svetom, až kým nezistíte, kto to kradne moje zlaté jablká. A ak […]

1-30

1*30*030 Verný Janko **(2,8k)

8. júla 2019 administrator 0

16. Verný Janko  **(2,8k) Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden kráľ, ktorý bol taký chorý, že si pomyslel: „Už som určite na smrteľnej posteli a s jednou nohou v hrobe.“ Potom povedal: „Pošlite po verného Janka. Nech príde ku mne.“ Verný Janko bol jeho obľúbený služobník. Volali ho tak preto, lebo mu celý život verne a spoľahlivo slúžil. Keď sa priblížil ku kráľovej posteli, ten mu povedal: „Môj najvernejší Janko, cítim, že môj život je už čoskoro u konca. Odišiel by som v pokoji, no trápi ma môj syn. Ešte je príliš mladý, aby rozhodoval o celom kráľovstve samotný. Musíš mi sľúbiť, že mu […]

1-15

1*15*015 Felícia a hrniec dobrôt **(2,8k)

8. júla 2019 administrator 0

 15. Felícia a hrniec dobrôt  **(2,8k) Kde bolo tam bolo, bol raz jeden chudobný nádenník, ktorý už vnímal svoj život tak, akoby sa mal už skončiť. Cítil v kostiach, že už nebude dlho žiť. Zaželal si rozdeliť svoje vlastníctvo medzi svojho syna a dcéru, ktorých veľmi vrúcne miloval. Tak ich zavolal k sebe a povedal im: „Vaša matka si priniesla so sebou ku mne do vienka dve stoličky a slamenú posteľ. Okrem tohto mám sliepku, hrniec dobrôt a strieborný prsteň, ktoré mi darovala urodzená dáma, ktorá u nás raz prespala v úbohej chatke, v našom chudobnom obydlí. Keď odchádzala preč, povedala mi: „Zaobchádzaj opatrne s mojimi darmi, dobrý človek. Dozeraj na […]