296

8*28*/296*/ Pastier Pavol **(1,98k)

6. februára 2021 administrator 0

Kde bolo, tam bolo, kedysi dávno, ako jeden pastier hnal svoje ovce na pašu, našiel na lúke ležať malé dieťa. Nechal ho tam nejaký zlomyseľný človek, ktorý si myslel, že by bolo veľmi ťažké postarať sa oňho. Pastier mal rád deti, a tak dieťa vzal a zobral so sebou domov. Nazval ho Pavol a každý deň mu dával veľa mlieka. A keď mal chlapec štrnásť rokov, vedel trhať duby, akoby to bola burina. Po istom čase, Pavla život doma omrzel a odišiel do sveta skúsiť šťastie.             Prešiel veľa dlhých míľ a nevidel nič, čo by ho bolo prekvapilo. No na otvorenom priestranstve v lese zbadal […]