334

10*2*/334*/ Kráľ, ktorý chcel vidieť raj ***(0,87k)

29. mája 2021 administrator 0

Bol raz jeden kráľ, ktorý jedného dňa na poľovačke narazil na fakíra na osamelom mieste v horách. Fakír sedel na malej starej posteli a čítal Korán, a cez plecia mal prehodený zaplátaný plášť. Kráľ sa ho spýtal, že čo číta, a on odpovedal, že číta o raji a modlí sa, aby bol hoden vstúpiť doň. Potom sa začali rozprávať a kráľ poprosil fakíra, či by mu nemohol ukázať aspoň kúsok raja, pretože sa mu veľmi ťažko verilo v to, čo nevidel. Fakír mu odpovedal, že ho žiada o veľmi ťažkú a možno aj veľmi nebezpečnú vec, ale že sa zaňho […]