335

10*3*/335*/ Jano, syn vojaka ***(3,86k)

1. júna 2021 administrator 0

V jednej krajine na západe, v Grianaigu, žil rytier, ktorý mal tri dcéry, ktoré sa svojou dobrotou a krásou nevyrovnali nikomu na všetkých ostrovoch. Všetci ľudia ich milovali a hlasno plakali, keď sa jedného dňa, keď tri devy sedeli na skalách na okraji mora a máčali si nohy vo vode, spod vĺn vynorila veľká príšera a strhla ich pod hladinu oceánu. Nikto nevedel, kam sa podeli, ani ako ich hľadať. V mestečku vzdialenom niekoľko míľ žil vojak, ktorý mal troch synov, pekných a silných mladíkov a najlepších hráčov na ihrisku v tej krajine. Na Vianoce toho roku, keď sa rodiny […]