1000 a 1 noc – Výber (ukážka)

0 00 10 min 1 mth 19

Pobavenie z arabských nocí V kronikách starovekej dynastie Sasánovcov, ktorá vládla približne štyristo rokov od Perzie až po hranice Číny, za samotnou veľkou riekou Gangou, čítame chválu jedného z kráľov tohto rodu, ktorý bol vraj najlepším panovníkom svojej doby. Jeho poddaní ho milovali a jeho […]

1000 a 1 noc