11*16*/373*/ Saténový lekár ***(2,84k)

373

Bol raz jeden veľmi bohatý a mocný kráľ, ktorý napriek tomu, že bol niekoľkokrát ženatý, mal len dve dcéry. Staršia z nich bola veľmi obyčajná – škúlila a hrbila sa, ale zároveň bola veľmi šikovná a zábavná, takže hoci v srdci bola zlomyseľná a neúprimná, bola otcovou obľúbenkyňou. Na druhej strane, mladšia princezná bola pôvabná … Čítať viac